ووکامرس

آخرین محصولات

نمایش آخرین محصولات بر اساس برگه ساز

گوشی سامسونگ مدل A10s

مشخصات عمومی سامسونگ Galaxy A10s شبکه ۲GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت ۱ & سیم کارت

گوشی سامسونگ مدل A20s

مشخصات عمومی سامسونگ Galaxy A20s شبکه ۲GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت ۱ & سیم کارت

گوشی سامسونگ مدل A21s

مشخصات عمومی سامسونگ Galaxy A21s شبکه ۲GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت ۱ & سیم کارت

گوشی سامسونگ مدل A30s

مشخصات عمومی سامسونگ Galaxy A30s شبکه ۲GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت ۱ & سیم کارت

Samsung A31

مشخصات عمومی سامسونگ Galaxy A31 شبکه ۲GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت ۱ & سیم کارت

گوشی سامسونگ مدل A50s

مشخصات عمومی سامسونگ Galaxy A50s شبکه ۲GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت ۱ & سیم کارت

گوشی سامسونگ مدل A70

مشخصات عمومی سامسونگ Galaxy A70 شبکه ۲GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت ۱ & سیم کارت

گوشی سامسونگ مدل A71

مشخصات عمومی سامسونگ Galaxy A71 شبکه ۲GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت ۱ & سیم کارت